Opstaan uit protest

Spreker: Antonie Holleman

7 juli 2019

Video

Audio

Het verhaal van Hanna, de moeder van Samuel, is bijzonder (1 Samuel 1:1-2:11). Zij werd vernederd en getreiterd en in haar radeloosheid stond zij op en zocht God in haar gebed. Zij smeekte God om een zoon en beloofde die hem terug te geven. God is op zoek naar mensen zoals Hanna met geloof, een protest en vastberadenheid.