Een uitnodiging om te praten. (avondmaal)

Spreker: Antonie Holleman

13 oktober 2019

Video

Audio

Christus is het Licht dat wat verborgen is in de openbaarheid brengt (Johannes 3:19-21; Efeziers 5:9-14; 1 Johannes 1:5-10). Zowel de zonde die wij doen als ook de gevolgen van de zonde die ons is aangedaan. Wanneer wij in Gods licht treden worden we uitgenodigd hierover te praten. Dit gebeurt alleen als het in de gemeente veilig is en de angst om door mensen afgewezen te worden verdwijnt. Zo’n veilige gemeente willen we zijn.