Modderige voeten op een wit tapijt

Spreker: Antonie Holleman

5 januari 2020

Video

Audio

Jezus at regelmatig met tollenaars en zondaars, tot ergernis van de Farizeeën. Zij vonden dat iemand die van God gezonden is zich niet met dat soort mensen inlaat. Maar Jezus is juist voor deze mensen gekomen. Hij geeft de mensen die er buiten liggen (omdat ze te veel “modder” aan hun voeten hebben) liefde en neemt hen op in zijn kring. En die liefde zet deze mensen in beweging. Zij mogen hun voeten afwegen op het witte tapijt van Gods heiligheid. Want Jezus is gekomen om onze zonde (de modder) op zich te nemen en af te voeren.