Verzadiging zorgt voor vergeetachtigheid. (Verwelkoming nieuwe leden)

Spreker: Wilma Holleman

9 september 2018

Video

Audio

… Wat God ons vraagt

In Deuteronomium 6 roept Mozes het volk op zich te blijven herinneren dat God hun enige God is. Er is geen andere. In het beloofde land gaan ze het goed krijgen. En als je het goed hebt, ben je zo weer vergeten hoe het was om in onderdrukking te leven. Hoe het was om niet te weten of je morgen weer te eten hebt.
De Shema in Deut.6: 4-5 is een claim op ons hele leven. Een oproep om alles in ons, elk gebied van ons leven te richten op God alleen. Ook Jezus verwijst naar deze oproep als hij gevraagd wordt wat het eerste en grootste gebod is. Zie Markus 12: 28-30.
Maar…die indringende oproep van Mozes om te blijven herinneren heeft niet geholpen. Het volk heeft God wel vergeten. En ook de indringende boodschap van Jezus helpt niet. Mensen vergeten God wel. Wat helpt dan wel om niet te vergeten? De sleutel ligt in je eigen hart. Hoe luister je naar de woorden van de Heer? Hoe luistert je hart naar de Heer?
Met ons hart luisteren gaat het verschil uitmaken of we niet vergeten maar blijven herinneren. God vraagt niet van ons warme gevoelens voor hem hebben. Hij vraagt gehoorzaamheid aan zijn geboden. De vraag die wij onszelf moeten stellen is: luistert mijn hart met maar één verlangen, namelijk God te gehoorzamen? Luister ik met die ene vraag in mijn hart, hoe kan ik Hem liefhebben met alles wat mij is?