Beweging in je leven

Spreker: Antonie Holleman

14 mei 2017

Video

Audio

Jezus ontving de Heilige Geest bij zijn doop. Een rustig bestaan in Nazaret ging over in een hectische bediening in Galilea. De Geest bereidde die bediening voor en gaf de kracht tot die nieuwe stap. Bekijk hier de hele dienst terug.