Man-Vrouw | Genesis 1-2

Spreker: Antonie Holleman

9 oktober 2016

Video

Audio

In Genesis 1:27 staat dat God de mens schiep, mannelijk en vrouwelijk. Het meest fundamentele verschil tussen mensen is niet ras of persoonlijkheid maar man-vrouw. De dieren zijn onderscheiden naar soort maar de mens niet. Dit verschil is veel meer dan een biologisch of fysiek verschil. Mannen zitten heel anders in elkaar dan vrouwen. Dit maakt het juist zo lastig maar ook zo leuk. Dit maakt het leven spannend en leerzaam.