Zijn goedheid en genade als Licht van het leven

Spreker: Jan van Otterloo

30 juli 2017

Video

Wij lezen de bekende Psalm 23 en letten vanmorgen in het bijzonder op het eind van de psalm (vers 6), en vragen ons af “Waarom ‘volgen’ de goedheid en de genade van God ons en gaan ze niet voor ons uit?” De Goede herder loopt toch ‘voor’ zijn schapen.

 

Klik hier voor het begin van de preek