Zondagmorgendienst

Spreker: Erik Groeneveld (gastspreker)

14 januari 2018

Video

Audio

We lezen uit Lucas 2:22-32. De oude Simeon mag het kindje Jezus zien. Niet door op kraamvisite naar Bethlehem te gaan. Jezus komt naar Simeon toe! Dat is de betekenis van kerst: Jezus komt naar ons toe, waar we ook zijn. Simeon heeft zijn hele leven in God geloofd. En toch is het geen beloning dat hij Jezus mag zien. Het is ‘genade’ en die is voor ons allemaal! Hoe jong of oud we ook zijn: we mogen Jezus zien met eigen ogen.