Doen wat je gelooft! (prekenserie Jabokus deel 2)

Spreker: Wilma Holleman

8 oktober 2017

Video

Audio

Wil je alleen de preek bekijken? Klik dan hier.

Jakobus 2: 14 -26 gaat over levend geloof en dood geloof. Een dood geloof is een geloof dat niet wordt omgezet in daden. Maar wat zijn die daden? Volgens Jakobus is dat iemand helpen die in nood is vanwege armoede. Maar zo’n schril contrast als er toen was tussen arm en rijk is er bij ons niet meer. Wat zijn dan voor ons daden van het geloof? Maken wij het ons te gemakkelijk door de denken dat meedoen in de kerk geloofsdaden zijn?
Jakobus zegt dat Abraham het bewijs is dat geloof en daden samenwerken. Ze gaan hand in hand en kunnen niet zonder elkaar. Abraham geloofde in de trouw van God en handelde ernaar. Hij was gehoorzaam tegen alle menselijke logica in en was van plan zijn zoon te offeren. Zijn gehoorzaamheid maakte zijn geloof volkomen. Aan zijn daad van gehoorzaamheid was te zien dat zijn geloof echt was. Wat zijn de daden van gehoorzaamheid in ons leven die aantonen dat ons geloof echt is?