Een vriend van God onder de mensen (prekenserie Jakobus deel 4)

Spreker: Wilma Holleman

22 oktober 2017

Video

Audio

In Jakobus 3:13 tot 4:10 wordt verteld van aardse wijsheid en wijsheid van boven. Aardse wijsheid kenmerkt zich door afgunst en eigenbelang. Dat zorgt voor wanorde en allerlei kwaad. Afgunst is de oorzaak van onenigheid en conflicten tussen mensen dat kan leiden tot geweld en zelfs moord.
Wijsheid van boven kenmerkt zich door welwillendheid, voor rede vatbaar zijn, zachtmoedigheid, onpartijdig zijn en oprecht.
De oproep aan mensen die vriend van God willen zijn is om te putten uit de bron van wijsheid van boven. Hoe gaat dat? Jakobus 4:7-10 stippelt het pad uit. Centraal staat je onderwerpen aan God en je voor hem vernederen. Dat betekent inzien en beseffen en ervan doordrongen zijn dat je niet zonder Gods hulp kunt en volkomen van hem afhankelijk bent.