God verandert ons en niet de regels. (avondmaal)

Spreker: Antonie Holleman

25 februari 2018

Video

Audio

In Galaten 2:19-20 spreekt Paulus over een innerlijke verandering. Deze kunnen wij zelf niet in ons bewerken. Ook het houden aan regels maakt ons geen beter mens. Het wordt ons door geloof gegeven. Het enige wat we kunnen doen is ons aan de verandering die God bewerkt bloot stellen. Dafromen zijn nadruk op geloven en niet op werken.