Gelovend ontvangen (albastenzondag)

Spreker: Wilma Holleman

4 maart 2018

Video

Audio

gelovend ontvangen

De mensen in de gemeente van de Galaten hadden niet begrepen dat ze alleen door geloof bij het volk van God hoorden. Ze waren ertoe overgehaald te geloven dat ze ook de Joodse nationaliteit moesten aannemen en wel door de besnijdenis. Paulus legt in zijn brief uit waarom dat helemaal niet de bedoeling is. Hij stelt een vraag die hen de ogen moet openen. (zie Galaten 3: 2 en 5) “Ik wil maar een ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?”
Het gaat er om hoe ze de Geest van God hebben ontvangen. Zij hebben die ontvangen toen zij luisterden naar het evangelie van Jezus Christus. Door te luisteren en het aan te nemen en te geloven in het evangelie kwam de Geest over hen. Dat is het “bewijs’ dat je alleen door geloof bij de familie van God hoort. Alleen geloof telt. Niets anders.
Die vraag komt ook tot ons. Wat hebben wij in de plaats gezet van het ontvangen van het evangelie? Wat zijn wij gaan doen om bij God te horen? Het sluipt er o zo snel in dat we toch menen dat wij zelf iets kunnen doen om door God aanvaard en goedgekeurd te worden.
Maar er is niets, helemaal niets dat wij zelf kunnen doen om bij God te horen. Alleen het geloof in Jezus verzoent ons met God. Jezus heeft alles gedaan dat daarvoor nodig is.