Iedereen is gelijk

Spreker: Antonie Holleman

11 maart 2018

Video

Iedereen is gelijk

Galaten 3:28 is de climax van het derde hoofdstuk in Galaten waar Paulus een beeld schetst van Gods bedoeling van een wereldwijde gemeenschap op basis van geloof. Dit betekent dat in de gemeente de maatschappelijke tegenstellingen geen enkele rol mogen spelen. Onze samenleving heeft een enorme behoefte aan dergelijk egalitaire gemeenschappen.