Bevrijd om lief te hebben

Spreker: Wilma Holleman

25 maart 2018

Video

Audio

In de brief aan de Galaten legt Paulus uit dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Door geloof in Jezus worden we in de vrijheid gezet, losgemaakt van gebondenheid aan aardse zaken. Maar het valt ons niet mee met die vrijheid om te gaan. Het kan twee kanten opgaan:
Mensen zoeken houvast en zekerheid in regels. Dat is wat de Galaten deden, houvast zoeken in de Joodse wet. De wet gaf precies aan wat wel en niet mag voor mensen die bij het volk van God horen. Paulus legt uit dat je daardoor op je eigen kracht vertrouwt en niet op de Geest.
Het kan ook de andere kant opgaan. Vrijheid wordt begrepen als wegvallen van regels en restricties. Vrijheid betekent dat ik zelf mag kiezen en zelf mag bepalen hoe ik mijn leven leef. Dat zorgt echter voor verslapping van toewijding en discipline.
De vrijheid in Christus is niet dezelfde vrijheid als in onze samenleving geldt. Vrijheid in Christus is vrij gemaakt zijn om anderen te kunnen liefhebben. Onze eigen verlangens die tevreden gesteld willen worden belemmeren ons het belang van de ander voor ogen te houden. Jezus maakt ons vrij van eigen verlangens om zo ongehinderd anderen te kunnen dienen en liefhebben.
De Geest van God gaat de strijd aan met onze eigen verlangens. Daarom is het van zo’n groot belang ons te laten leiden door de Geest.
Gaan wij nog in de richting waarheen de Geest ons wil meenemen?