Bij nader Inzien!

Spreker: Jan van Otterloo

8 januari 2017

Video

Audio

Jezus’ bediening op aarde begint met: “Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen”; Gaat dat over dat we berouw hebben over onze zonden, of heeft Hij iets anders op het oog?