Waar ga je zoeken? [ONLIINE KERK]

Spreker: Antonie Holleman

3 mei 2020

Video

Audio

Romeinen 8 wijst ons de richting waar we moeten zoeken naar het antwoord op de vraag waaraan we merken dat we een kind van God zijn. (Romeinen 8: 5 -17)
Romeinen 8: 14 zegt, Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Hoe weet ik dat ik door de Geest geleid word? De Geest leidt ons om te leven naar de wil van God. Maar wat is de wil van God? Daarover verschillen gelovigen van mening. De Geest brengt vrucht voort. Die vrucht is het onbetwistbare en zichtbare teken van de leiding van de Geest in je leven. Galaten 5: 22-23 vertelt ons wat de vrucht van de Geest is.
Als ik ernaar streef om die eigenschappen van de vrucht van de Geest in mijn leven te laten groeien, dan weet ik dat ik door de Geest geleid word. Want die dingen kunnen we namelijk niet uit ons zelf bedenken. Die worden ons door de Geest ingefluisterd.
Ook als je God als Vader aanroept, is dat een teken dat je een kind van God bent. Het komt niet uit jezelf op om God als Vader toe te spreken. Dat geeft de Geest je in.
Weten dat je een kind van God bent ligt niet buiten ons bereik maar is binnen handbereik.
God leidt ons te midden van ons dagelijkse ordinaire leven. Want hij is Abba, Vader. Een liefhebbende vader is dichtbij en wil betrokken zijn in je dagelijkse leven.
Waar ga je zoeken naar de tekenen van de leiding van de Geest? Dat is de vraag.