Het verlangen van je hart

Spreker: Wilma Holleman

3 november 2019

Video

Audio

Ieder mens begint het leven vervreemd van God. We kennen hem niet. Toch zijn we zo geschapen om met hem in verbinding te zijn. Zolang die verbinding niet gemaakt is, leven we in ont-binding met God. Ontbinding zorgt voor innerlijke leegte, een vacuüm in ons hart. Ontbinding van God leidt daarom tot gebondenheid aan aardse machten. Ons hart wil vervuld worden, de knagende honger binnenin wil gestild worden. We gaan op zoek naar middelen om die nare gevoelens te verdoven.
Zelfs als we tot geloof in Jezus zijn gekomen blijft de gebrokenheid van de ontbinding zich aan ons vastzuigen. Zo sterk is de kracht ervan. Kan het ooit anders dan? Ja dat kan. Als Jezus steeds meer centraal in ons leven komt te staan. Hij is Heer over alle machten en krachten. Hij kan ons ontbinden van aardse machten.
In Filippenzen klinkt het getuigenis van Paulus in wiens leven Jezus het centrum was.
Filippenzen 1:20-23 – het maakt Paulus niet uit of hij in leven blijft of zal sterven. als hij maar bij Christus is.
Filippenzen 3: 7-11 – Paulus acht alles wat hij bereikt heeft in het leven, alles wat hij ooit nodig uit de wereld als vuilnis. Het enige wat hij wil is bij Christus horen. Het kennen van Jezus mijn Heer overtreft namelijk alles.
Als je werkelijk gelooft dat het kennen van Jezus al het andere overtreft, ga ja ernaar opzoek en zo kom je los van de aardse machten die je gebonden houden. Het kennen van Jezus is de enige ware vervulling die het verlangen van ons hart stilt.