Er gloort licht aan de horizon | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

22 november 2020

Video

In 1 Petrus 1: 3 – 9 wordt in woorden geschilderd waarop wij hopen mogen. God bewaart een erfenis voor ons. Al heel lang. Een erfenis die niet in waarde kan verminderen, waaraan niets veranderd kan worden en die niet onrechtmatig opgeëist kan worden.
En God waakt ook over de erfgenamen. God zorgt ervoor dat wij het einddoel bereiken, dat is de redding door Jezus.
We hebben een weg te gaan door het aardse leven heen. Er komen beproevingen van ons geloof. Maar God gebruikt die om ons geloof echt en zuiver te maken. Net zoals goud tot het smeltpunt wordt gebracht om gezuiverd te worden, zo wordt ons geloof ook tot een smeltpunt gebracht om gezuiverd te worden. God geeft ons levende hoop. Hoop om het vol te houden op de weg naar het einddoel.
God doet alles om over ons te waken, ons te beschermen en ons over te brengen naar zijn eeuwig koninkrijk. Dus er gloort licht aan de horizon!