Doorschijnend zijn | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman - 4e Advent 2020

20 december 2020

Video

Audio

Op 4e advent het 4e stukje puzzel van het thema licht – duisternis.
God scheidde licht en duisternis om leven mogelijk te maken. Hij gaf Jezus aan de wereld om zijn licht te laten schijnen op de mensen en ons licht voor onze ziel te geven. Jezus is ons levenslicht die ons verbindt met God de Vader en ons zo het ware leven geeft. Door Zijn licht worden wij ook elkaar verbonden. Als wij aan elkaar verbonden zijn laten we zijn licht schijnen aan de wereld.
In Matteus 5: 14-16 zegt Jezus dat wij, zijn volgelingen het licht zijn. Als een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Is dat nu een opdracht…? of een constatering…?
Als wij ons bezig gaan houden de stad te zijn lopen we het risico licht te laten schijnen op wat wij zo goed doen. Jezus waarschuwt daarvoor in Matteus 6: 1 – 5. Het is niet de bedoeling dat we door goede dingen te doen ons zelf in het licht plaatsen. De bedoeling is dat mensen door onze daden God de eer gaan geven. Waarvoor doen ze dat? Als wij iets uitstralen dat zij niet kennen en waarvan ze zeggen dat kan niet van jullie zelf zijn. Dat moet een andere kracht of bron zijn.
De onderlinge verbondenheid en band van liefde in de gemeente van Jezus is zo heel anders dan hoe het onder mensen zonder Jezus is.
Daaraan kunnen mensen zien dat het licht van Christus in ons schijnt. Wij hoeven ons niet bezig te houden met de vraag of wij als een stad op een berg zijn. Wij hoeven ons alleen bezig te houden met de vraag hoe sterk het licht van Jezus in ons zelf in en in de gemeente schijnt. Hoe sterker, hoe meer het doorschijnt naar buiten.