Snoeien doet groeien | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

3 januari 2021

Video

Audio

De pandemie is een tijd van snoeien geworden. Veel activiteiten zijn weggevallen. Contacten en samen zijn tot een minimum beperkt. Mensen krijgen tijd om na te denken over hun leven. Waarom deden we wat we deden?
Jezus past het voorbeeld van snoeien toe op geestelijke groei. Johannes 15: 1-8 vertelt over de wijnstok en de ranken. De ranken moeten gesnoeid worden om meer vrucht te kunnen dragen. Snoeien is ruimte maken. Welke ruimte is er ontstaan door het wegvallen van activiteiten? Waar wil de Heer onze aandacht op vestigen?
In de gemeente zien we dat het kleinschalige samenzijn ruimte maakt voor mensen. Om te vertellen van hun weg met de Heer. Om uit de anonimiteit te komen en op te bloeien.
Wat laat de Heer in ons eigen leven met Hem zien? We willen best graag gezonde gedragsverandering. Maar dat vasthouden blijkt heel moeilijk. Jezus zegt ons, zonder Mij lukt het niet. Blijf in Mij. Alleen als je in mij blijft, nauw met mij verbonden blijft, kun je verandering van gedrag volhouden en vrucht dragen.