Des te meer diversiteit, des te beter! | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

30 augustus 2020

Video

Audio

1 Korintiers 12; het lichaam van Christus
Als je in plaats van ledematen en zintuigen, cellen leest dan komt het beeld van het lichaam veel duidelijker naar voren. Het lichaam bestaat uit veel verschillende cellen met ieder een unieke eigenschap en functie. Elke cel is bedoeld om zijn bijdrage aan het lichaam te geven zodat het lichaam als een geheel goed functioneert en zijn samenhang behoudt. Hoe meer diversiteit, hoe beter voor het lichaam.
vers 13: ieder die tot geloof in Jezus komt ontvangt de Geest van God. Door het ontvangen van de Geest worden we opgenomen in het lichaam van Christus. God geeft ons daarin een plekje zoals het goed is naar zijn wil en inzicht.
Als een cel zijn ook wij in het lichaam geplaatst, met ieder een unieke gave om bij te dragen aan het functioneren van het lichaam. Maar het werkt ook andersom: iedere cel ontvangt vanuit het lichaam dat wat nodig is om sterk en krachtig te blijven. Zo kunnen ook wij niet met de Heer leven zonder de andere cellen. Krachtig en sterk in geloof blijven kan alleen door deelname aan het lichaam, door te geven en te ontvangen.
God heeft het lichaam, de gemeente zo samengesteld dat alle leden gelijke zorg zouden ontvangen. Op die manier behoudt het lichaam zijn samenhang. Ontmoeting, onderlinge verbondenheid en betrokkenheid zijn nodig om elkaar met gelijke zorg te omringen.
Hoe gaan we onder de gegeven omstandigheden van beperkte mogelijkheid tot ontmoeting ervoor zorgen dat er toch betrokkenheid is? Want dat is nodig om de samenhang van het lichaam te behouden.