"Een uitnodiging om God aan het werk te zien" - online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

21 februari 2021

Video

Audio

Exodus 1-2. Israël ging gebukt onder slavernij en klaagde over hun leed. Had God niet eerder kunnen ingrijpen? Maar als we goed luisteren dan was God wel degelijk al aan het werk. Hij werkte op verborgen wijze door de daden van vijf moedige vrouwen. Door hun optreden werd Mozes gered die God had uitgekozen om de leider van zijn bevrijdingsplan uit Egypte te zijn. Zo werkt God ook aan bevrijding in ons leven.