God is meegaand - online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

28 februari 2021

Video

Audio

Exodus 3-7.
God roept Mozes voor zijn bevrijdingsplan maar Mozes denkt niet dat hij de geschikte persoon is, en het lijkt erop dat hij er geen zin in heeft. Mozes blijkt behoorlijk taai te zijn en God heeft hem niet zo maar overtuigd. Hoe gaat God met Mozes om als hij tegenstribbelt en allerlei tegenwerpingen inbrengt? God blijkt meegaander te zijn dan we denken. God gaat in op de tegenwerpingen van Mozes en is bereid tot aanpassingen van zijn plan. Maar God blijft wel zijn doel voor ogen houden. Zo gaat God ook met ons om als wij bang zijn of ons niet capabel voelen of geen zin hebben. Hij is een barmhartig God.