Durf vragen te stellen! - online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

7 maart 2021

Video

Audio

Exodus 7: 8 – 11:10 de plagen
Mozes moet namens God aan farao vragen om het volk Israël te laten gaan zodat zij Hem kunnen dienen in de woestijn. Maar God weet dat farao dat niet zal toestaan. Farao is hardnekkig. Hij ziet zichzelf als de machtigste en is niet van plan voor een andere macht te buigen. God heeft naar zijn wijsheid een exit strategie ontwikkeld. Hij heeft als het ware een fuik opgezet voor farao waaruit hij niet meer kan ontsnappen. Farao wordt door God tot het punt gebracht dat hij niet anders kan dan buigen voor de Heer.
Er volgen 10 plagen die inbeuken op het harde verzet van farao. Beetje bij beetje begint zijn verzet scheuren te vertonen.
De vraag van God om Zijn volk te laten gaan is eigenlijk een vraag aan farao om ruimte in zijn denken te maken voor een God die hij nog niet kent. Ben je bereid te aanvaarden dat er een grotere macht is dan die van jou? Dat is wat God hem voorhoudt.
Farao heeft alle gelegenheid gehad zichzelf vragen te stellen. Wie is deze macht die het tegen mij opneemt? Maar dat doet hij niet en sluit zijn denken en hart hermetisch af. Hij blijft hardnekkig.
Door onszelf vragen te stellen maken we ruimte in ons denken. Ruimte voor het nieuwe van God. Een ander perspectief, een ander denkpatroon. Durven wij het aan onszelf vragen te stellen? Bijvoorbeeld de vraag hoezeer wij leven in de greep van het denkpatroon dat onze familie aan ons heeft overgedragen?
God vraagt om ruimte in ons hart en denken, om die te mogen vullen met Zijn Geest. Zodat wij hem mogen kennen zoals Hij door ons gekend wil worden.