Een zwaarbevochten overwinning - online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

14 maart 2021

Video

Audio

Exodus 11-13.
De bevrijding uit Egypte was een zwaar bevochten overwinning met veel slachtoffers aan beide kanten. En dat vanwege de hardheid van de farao die niet wilde toegeven. God gaat de strijd met het kwaad niet uit de weg. Hij grijpt met sterke hand in omdat het Hem om de bevrijding van zijn volk te doen is. Zoals het volk Israël in de viering van Pesach deze bevrijding jaarlijks moest gedenken om in dankbaarheid te leven zo vieren wij Goede Vrijdag, waarin wij stil staan bij de prijs die betaald is om ons te bevrijden.