Het patroon van Gods bevrijding - online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

21 maart 2021

Video

Audio

Exodus 13: 17 – 15: 21

Tocht door de Schelfzee
Het volk trekt eindelijk uit Egypte weg. God wijst hen de weg. Maar hij laat hen niet langs de kortste route trekken. Dan zouden ze op de Filistijnen stuiten en dat betekent oorlog. God voorziet dat ze daar mentaal niet tegen opgewassen zijn en kiest een andere route. De woestijn in. Maar eerst een terugtrekkende beweging om de farao in een val te lokken. God wil dat farao en Egypte erkennen dat Hij Heer is.
Als het leger van farao het kamp van het volk Israël bereikt breekt paniek uit. Ze zijn ingesloten, de weg terug is afgesloten maar de weg vooruit ook. Want daar ligt de zee.
God baant een weg die zij niet hadden kunnen bedenken. Het water splitst open en maakt een pad door de zee naar de overkant.
De wijze waarop God het volk bevrijdt uit Egypte is een patroon. Een patroon dat steeds terugkeert door de Bijbel heen maar ook in ons eigen leven. God leidt ons van bevrijding naar bevrijding maar door de dalen heen. Het gaat altijd op en neer . Dat is de weg die God met ons gaat. Hij gaat niet uit van zijn eigen macht maar kijkt wie wij zijn en wat wij nodig hebben en gaat vandaar uit met ons op weg. Hij brengt ons naar zijn doel dat Hij heeft voor ons. Uiteindelijk leidt Hij ons naar de eeuwige overkant in Zijn altoos durende bevrijding.
Hebben we het patroon van Gods bevrijding al omarmd in ons leven?