Klagen mag - online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

28 maart 2021

Video

Audio

Exodus 15: 22 – 18: 27
Nadat het volk de veilige overkant heeft bereikt van de Schelfzee dient de volgende uitdaging zich aan. De tocht door de woestijn, waar water en voedsel schaars zijn. Na drie dagen komen ze bij Mara waar eindelijk water is. Maar het water is bitter en kan niet gedronken worden. Het volk begint zich bij Mozes te beklagen. En Mozes brengt het over naar God. God voorziet.
God is het volk aan het leren op Hem te vertrouwen en hij wendt daarvoor de basisbehoeften water en brood aan. Hij zorgt voor water en hij zorgt voor brood. Dat is het teken voor het volk dat hij voor hen kan zorgen en zich aan hem kunnen toevertrouwen.
God onderzoekt ook hun hart. Is het gewillig om hem te gehoorzamen? Aan het manna is een voorschrift verbonden. Slechts voor een dag inzamelen en op de 6e dag voor twee dagen. Kunnen ze zich hier aan houden?
Steeds weer doet zich een nood voor waarbij het volk geen uitweg ziet en zich dan begint te beklagen. Wat opvalt is dat God gaat antwoorden en reageren op het moment dat het volk klaagt. Alsof Hij daarop wacht.
De Psalmen leren ons dat klagen mag, maar het moet aan God geuit worden. Niet aan mensen. Bij God klagen gaat iets met ons doen. Klagen vloeit uiteindelijk over in overgave. God krijgt toegang tot ons om ons vernieuwing te geven.
Hoe reageren wij op een nood in ons leven? Laat het verhaal van het volk Israël ons zien dat wij misschien onze nood meer bij God moeten beklagen? Vanuit het besef dat wij zelf niet in staat zijn onze situatie te veranderen en wij volkomen afhankelijk zijn van de zorg van God?