Als God spreekt | online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

6 september 2020

Video

Audio

Job 42:2-6 bevat de reactie van Job op het spreken van God. Dit was het draaipunt voor Job; iets veranderde er. Maar wat? De eerste indruk is dat het spreken van God geen antwoord was op de vraag van Job. En toch heeft het Job getroost. Wat is er gebeurd toen God tot Job sprak?