Hier hoor ik thuis!

Spreker: Wilma Holleman

18 april 2021

Video

Audio

We zijn een gemeenschap van Hoop. Verandering en vernieuwing zijn vaak moeizaam maar we houden vol omdat we op God hopen. We geven de hoop op vernieuwing en doorbraak nooit op.
Hoop is een van de drie bouwstenen in het fundament dat we leggen voor ons leven. In Matteus 7: 24 -27 vertelt Jezus over een sterk en zwak fundament. Je merkt pas of het zwak of sterk als de stormen komen. Dus je moet bewust bouwen aan een sterk fundament. Hoop is een van de bouwstenen.
Hoop spoort ons aan en motiveert ons door te gaan. Hoop zorgt ervoor dat we een stip aan de horizon zetten waar we ons naar uitstrekken.
In 2 Korintiërs 4 en 5 spreekt Paulus over de hoop die wij als kinderen van God hebben. Hij neemt twee voorbeelden om aan te geven dat ons menselijk aardse bestaan broos en breekbaar is. Een aardewerken pot en een tent. Beiden zijn kwetsbaar. vooral als de stormen er op inbeuken. Maar er is een schat in ons gelegd. Een schat waar kracht vanuit gaat. Het evangelie werkt in ons en zorgt ervoor dat we nooit zullen bezwijken. Want we zijn onderweg. Onderweg naar ons thuis, thuis bij de Vader die een permanente woning voor ons heeft voorbereid. Dat is de hoop die wij hebben in Christus.
Het is wel aan ons om de bouwsteen hoop sterk en stevig te maken. Dat doen we door ons niet op de tijdelijke en zichtbare te richten, maar op de eeuwige en onzichtbare dingen van God. De vraag die ons kan helpen om ons te richten op de dingen van God is deze: waar zoeken we ons thuis? Het thuis waar we ons geborgen en veilig weten, waar we ervaren, hier kan ik en mag ik helemaal zijn wie ik ben. Waar zoeken we dat thuis? Want op dat thuis is dan ook onze hoop gericht.