Welke doping gebruik jij?

Spreker: Wilma Holleman

2 mei 2021

Video

Audio

Geloof, hoop en liefde zijn bouwstenen voor het fundament waar we ons leven opbouwen.
Wordt de bouwsteen geloof in een keer gelegd voor de rest van ons leven? Het gaat toch om levend geloof? Dus is er voortdurend beweging.
In Efeziers 2: 1-9 wordt uiteengezet wat de kern van ons geloof is. We zijn in de greep van machten die ons op een doodlopend pad leiden. Afgesneden van God de Schepper. Alleen God kan ons daaruit bevrijden.
Dat wil Hij ook. Want Hij is liefde, barmhartig en genadig. Hij kan alleen liefde geven en heeft daarvoor geen aanleiding nodig. Want Hij kan niet anders dan liefde geven.
Hij reikt het ons aan als geschenk. Hij verwacht niets anders van ons dan dat wij antwoorden en zijn geschenk van liefde ontvangen. Het geschenk is Jezus Christus. Hij is onze zekerheid dat God ons liefheeft.
Wij kunnen het maar moeilijk bevatten dat wij niets hoeven te doen om Gods liefde te ontvangen en te behouden. Om ons ervan te verzekeren zoeken we naar houvast en nemen onze toevlucht tot doping. Krachtmiddelen waarin wij zekerheid zoeken om door God aanvaard te worden en geliefd te zijn door Hem.
Welk krachtmiddel zoek je om de redding die God ons schenkt zeker te stellen?