Schilderijen van Gods liefde

Spreker: Antonie Holleman

9 mei 2021

Video

Audio

“Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19). Gods liefde schonk Zacheüs waardigheid waar mensen hem een etiket hadden opgeplakt waardoor hij aan anderen kon geven in plaats van hen uit te buiten. Gods liefde schreef Saulus niet af maar gaf hem een nieuwe kans nadat hij er achter kwam dat hij helemaal fout zat en God had tegengewerkt. Gods liefde schonk Hannie bevrijding waardoor haar leven tot bloei kwam en zij een belangrijk instrument in het kinderwerk van de gemeente werd. Drie schilderijen van mensen die zich hebben kunnen openen voor het geschenk van Gods liefde waardoor het onmogelijke mogelijk werd.