de Liefde als cement

Spreker: Wilma Holleman

16 mei 2021

Video

Audio

Geloof, hoop en liefde zijn de bouwstenen voor het fundament waar we ons leven opbouwen. Liefde is de meeste van de drie zegt Paulus in 1 Korintiërs 13: 13. Als we kritisch naar ons eigen fundament kijken zien we dat dan ook? Dat de liefde de meeste en grootste is?
Romeinen 12: 9 -21 spreekt over de liefde. Liefde betonen aan alle mensen. Liefde draait om relaties. Geloof en hoop kunnen we voor onszelf hebben. Geloof en hoop is tussen ons en de Heer. Maar liefde kunnen we niet voor onszelf hebben. Liefde is er alleen in de relatie met anderen. Liefde betonen wordt zichtbaar in hoe wij met anderen omgaan.
Vers 9 roept op om de liefde oprecht te laten zijn. Kan liefde dan ook onoprecht zijn? en als dat zo is hebben we dan een juist beeld van de liefde waartoe wij als volgelingen van Jezus worden opgeroepen?
Wat ons parten speelt is dat we liefde meteen associëren met gevoel en sympathie. Iemand roept een gevoel van sympathie bij ons op en dan komen we in actie. We bieden onze steun, ons gebed, ons medeleven aan. We betonen liefde omdat de ander iets in ons heeft losgemaakt.
De liefde van God heeft echter geen aanleiding nodig. De liefde van God is er gewoon. Altijd en voor iedereen. De liefde van God hoeft niet opgeroepen te worden. En God heeft Zijn liefde ook in ons gelegd. Het is ongeveinsde liefde. Niet gesimuleerd, niet geïmiteerd en niet gekopieerd. Echte liefde komt van binnenuit. Ongeveinsde liefde verwelkomt ieder mens en ziet in ieder mens de behoefte om erkend en gezien te worden. Ongeveinsde echte liefde die van God komt zoekt het goede voor ieder mens. Altijd. Ongeveinsde liefde maakt geen onderscheid maar reikt uit naar ieder mens.
Zonder de liefde kunnen geloof en hoop niet stand houden. Zonder de liefde kan onze verbinding met God niet stand houden. De Liefde van God reikt naar ons uit en vanuit ons naar anderen. De liefde bindt ons samen als cement.