En ik zag een lam staan

Spreker: Antonie Holleman

13 juni 2021

Video

Audio

Openbaring 4-5. Johannes krijgt te zien hoe het er in de hemel aan toe gaat. Daar is de heerschappij van God volledig en erkent alles en iedereen zijn ontzag. Dan ziet hij een gesloten boekrol in Gods hand, symbool voor Gods plan voor het vestigen van zijn heerschappij op de aarde. Wie mag die openen en kan Gods plan uitvoeren? Dan hoort Johannes spreken over de leeuw van Juda en ziet hij een lam dat geslacht is. Dit is Christus die Gods plan als enige kan uitvoeren omdat hij de overwinning al behaald heeft. De toekomst is al bepaald door de overwinning in het verleden. En Christus heeft gewonnen door zichzelf te geven als een lam. Dit is winnen door te verliezen.