Het vervolg van de gezamenlijke pelgrimsreis | online kerkdienst

Spreker: Daniël Koper

20 september 2020

Video

Audio

We mogen ons door Psalm 121 laten inspireren en motiveren om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar ondanks de situatie waarin wij ons bevinden verder te gaan op de weg die God ons wijst.