Weg uit Rolde | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

1 november 2020

Video

Audio

Hebreeën 4: 14-16 & 5: 7-10
Groeien naar volwassen geloof betekent de grondbeginselen van het geloof laten rusten en een stap verder gaan. De stap zetten achter Jezus aan op de weg die hij is gegaan. De weg die hij ging was de weg van volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. Jezus was mens net als wij, had een eigen wil en eigen verlangens zoals wij. Ook hij moest steeds zoeken hoe hij zijn eigen wil ondergeschikt maakte aan de wil van de Vader. Daarvoor heeft hij zich op onbekend terrein begeven. Hoe zet je de wil van de Vader om in het dagelijkse leven? Hoe maak je de wil van de Vader concreet en praktisch in het menselijk bestaan? Niemand is ooit die weg gegaan. Niemand wist hoe dat moest. Alleen Jezus kon het. Hij heeft het enige juiste pad gevonden. En hij roept ons op hem te volgen op dat pad. Na de doop gaan we op weg naar de eindbestemming, de opstanding. Maar er zijn geen route markeringen voor die weg. De enige wegwijzer, ons enige houvast is Jezus zelf. Alleen hij kent de weg.
Je moet Jezus wel goed leren kennen om te zien welk pad hij volgt zodat je hem niet het oog verliest en je eigen pad kiest en gaat ronddolen.