Getuigenissen uit de gemeente | online kerkdienst

15 november 2020

Video

Audio

Gemeente zijn we met elkaar. In deze dienst was er gelegenheid voor getuigenissen. Vijf mensen deelden wat God hen laat zien of over hoe zij zich door de gemeente gedragen weten. Weer anderen reageerden op de preken van de afgelopen weken waarin het ging over gemeente zijn en groeien in geloof.