Waar leef je voor? | online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

16 augustus 2020

Video

Audio

Genesis 1:28. De mens is door God beroepen om met God samen te werken in zijn schepping. Zoals God scheppend, besturend en helend in de wereld werkzaam is, zo sluit ook ons werk op één van die drie gebieden aan. Deze roeping is breder dan onze opleiding of baan. Besef van roeping geeft betekenis aan wat we doen in ons leven en plaatst het in een groter geheel dan alleen ons eigen leven. Wij werken mee met God.