Jouw leven doet ertoe...voor mij! | online kerk

Spreker: Wilma Holleman

12 juli 2020

Video

Audio

Jouw leven doet er toe, omdat God als onze Schepper dat vindt. Al dat zo is hoe gaan we dan met elkaar om? Jezus krijgt de vraag wie is nu onze naaste? Dan vertelt hij het verhaal over de barmhartige Samaritaan, Lukas 10: 25-37.
Aan het einde van het verhaal heeft Jezus zonder dat je het merkt de vraag omgedraaid. Hij zegt, je moet er anders naar kijken, je moet de vraag stellen: voor wie kan ik een naaste zijn?
Als je uitgaat van de vraag wie is mijn naaste, dan moet er iets van de ander uitgaan waardoor ik in actie kom. Als je uitgaat van de vraag, voor wie kan ik een naaste zijn dan gaat er iets van je eigen hart uit. Dat maakt het verschil tussen de Samaritaan en de priester en de Leviet. De Samaritaan kwam in actie omdat zijn eigen hart bewogen was, geroerd. Bij de priester en de Leviet gebeurde dat niet.
Waar zit nu het verschil? Het zit in de keuze die je maakt. Jezus roept met het verhaal op een bewuste keuze te maken, kiezen om een naaste te willen zijn en dan er dan ook helemaal voor te gaan. Kies iets en ga ervoor! Jouw leven doet er toe ….voor mij! Die twee laatste woordjes maken het verschil. Die zetten je in actie voor je medemens. Op die manier kunnen we onze onderlinge verschillen overbruggen.