Tuimelen en toch niet vallen | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

26 juli 2020

Video

Audio

1 Tessalonicenzen 5
De eerste christengemeentes leefden in een onzekere tijd. Het christelijk geloof was nog heel pril, het was zoeken en aftasten hoe er naar te leven en wat te geloven en wat niet. Ook wij leven nu in een onzekere tijd. We worden overstelpt met nieuwsberichten. Wat moeten we daar nu voor waar van aannemen en wat niet?
In deze brief geeft Paulus hele duidelijke richtlijnen aan de christenen in Tessaloniki waar ze hun houvast moeten zoeken en vooral waar ze zich op moeten richten en mee bezig houden. Jezus is ons houvast. God wil ons redden en daarom is Jezus gekomen om voor ons te sterven. En hij is opgestaan om ons de zekerheid te geven dat God alles heeft overwonnen.
Als Jezus het centrum van ons leven kunnen we niet struikelen. Net zoals een tuimelaar komen we altijd weer rechtop te staan als iets ons toch uit het evenwicht heeft gebracht.
Paulus geeft nog meer richtlijnen, een daarvan is vers 21, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Iedereen krijgt een eigen verantwoordelijkheid om zelf te onderzoeken en kritisch na te denken waar je je door laat leiden. Dat is mogelijk omdat we de Geest van Jezus hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen. Zijn Geest helpt ons te onderscheiden wat waar en zuiver is, en wat vals en een leugen is en ons van Jezus afleidt.
Zo is de vraag aan ons, is Jezus ook werkelijk het centrum van ons leven? Deze tijd van coronacrisis brengt het antwoord op die vraag aan het licht.