Als je vast loopt in je denken | online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

2 augustus 2020

Video

Audio

In het boek Job vindt een discussie plaats tussen Job en zijn vrienden. Het gaat over het lijden en kwaad in de wereld. Ze komen er niet uit. Als Job zijn beklag doet bij God spreekt God tegen Job. Job wordt ondervraagd en beseft dat hij gesproken heeft zonder te begrijpen. Alles zit veel ingewikkelder in elkaar en hij kijkt te veel vanuit menselijk perspectief. Job trekt zijn woorden terug en beseft dat hij gewoon God moet vertrouwen ook al begrijpt hij het niet.