Een dankbare, vrijgevige en feestvierende gemeente

Spreker: Antonie Holleman

14 oktober 2018

Video

Audio

In de wetten van Deuteronomium voor de tienden (Deut 14:22-27), de eerste vruchten van de oogst (Deut 26:1-11) en de eerstgeborenen van het vee (Deut 15:19-20) als ook voor de jaarlijkse feesten (Deut 16) gold dat na het offeren een maaltijd gevierd moest worden waarvoor anderen uitgenodigd moesten worden. Uit dankbaarheid voor wat hen gegeven is geven zij terug aan God en delen van die overvloed in een maaltijd met anderen die minder rijk gezegend zijn. Zo wordt de zegen van God over een grotere groep verspreid. Hoe kunnen wij als gemeente op gelijke wijze feest vieren met onze feestmaaltijden?