God is niet bang voor een crisis.

Spreker: Antonie Holleman

18 november 2018

Video

Audio

Mozes schildert voor het volk een plaatje van wat er gaat gebeuren als het volk ongehoorzaam is (Deuteronomium 28). Zij zullen dan uit het land verbannen worden. Maar tegen de verwachting in is dit dan niet het einde. In de crisis hoopt God dat het volk tot inzicht komt en besnijdt hij hun hart zodat zij wel gehoorzaam worden (Deuteronomium 30:1-6). Daarom kan de crisis heilzaam zijn en vernieuwing brengen.