Getuigen onderweg. (ledenzondag)

Spreker: Antonie Holleman

20 januari 2019

Video

Audio

1 Petrus 2:11-12 roept ons op niet toe te geven aan verkeerde emoties die ons getuigenis van Christus vertroebelen maar om goed te doen. Wees een getuige in het verkeer, op straat en in de winkel door je daden. Tijd om ons eens heel eerlijk en ernstig te onderzoeken en te belijden wat er in ons hart leeft.