Petrus en de donut (avondmaal)

Spreker: Antonie Holleman

6 januari 2019

Video

Audio

De eerste brief van Petrus wil Christenen moedigen die het heel moeilijk hebben en wijst hen erop te letten op wat zij in Christus hebben ontvangen. Wees daarover blij en laat je niet door wat er in de wereld gebeurt in verwarring brengen. En leef ernaar en doe het goede zodat je een hoopvol en blijmoedig getuige bent.