In de richting van de Geest (avondmaal)

Spreker: Wilma Holleman

6 mei 2018

Video

Audio

In Galaten 5: 6 zegt Paulus dat het de liefde is die het geloof werkzaam maakt. De liefde zorgt dat ons geloof krachtig wordt en ook daadwerkelijk effect gaat hebben. Liefde is liefde voor God en medemensen. Dat wordt verder uitgewerkt in Galaten 5: 13 en volgende verzen.
We zijn in de vrijheid gezet door Jezus om onze medemensen lief te hebben. Hij heeft ons daartoe vrijgemaakt. Maar er is een strijd gaande tussen ons eigen ik en de Geest. Dat gaat om tegengestelde belangen: het eigen ik is altijd zelf-gericht. De Geest is altijd op de ander- gericht. Echter, het eigen ik met zijn begeerten en hartstochten hoeven het niet te winnen. Toen wij tot geloof kwamen zijn wij met Christus opgewekt en een nieuwe schepping geworden. Wij zijn door hem in de vrijheid gezet en zo heeft hij ons in staat gesteld te leven naar zijn wil. Wij hebben toen ook de Geest ontvangen. Wij leven dus al door de Geest. Nu is het aan ons om onszelf in harmonie met de Geest te brengen zodat de Geest onze zelfgerichte verlangens kan overwinnen.
Hoe we dan mee kunnen gaan in de richting die de Geest ons wijst wordt verteld in Gal 5: 26 en verder in Gal 6. Het gaat er vooral om zelf kritisch te zijn. Naar onszelf te kijken en te beseffen dat we niet betere en rechtvaardigere gelovigen zijn dan anderen. Als je je daarvan bewust bent dan kun je ook milder zijn naar mede gemeenteleden en niet zo snel klaar staan met veroordeling. Zo ontstaat er ruimte voor de Geest die ons er dan toe kan aanzetten elkaar lief te hebben.
En uiteindelijk is het zo dat iedereen bij God alleen verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf heeft gedaan in zijn of haar leven.