Pinksteren. Begrijpen brengt vrucht!

Spreker: Wilma Holleman

20 mei 2018

Video

Audio

In Colossenzen 3: 1-4 en 12-17 wordt het beeld van de nieuwe mens uitgewerkt. De nieuwe mens die wij zijn geworden toen we tot geloof in Jezus kwamen. We zijn met Christus begraven en we zijn met hem opgewekt tot een nieuw leven. Hij heeft dat niet alleen voor ons gedaan maar ook met ons gedaan. Die gebeurtenis heeft alles veranderd. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. Een identiteit die niet wordt bepaald door hoe wij over onszelf denken of hoe anderen over ons denken. Nee, een identiteit die bepaald wordt door wie wij zijn Christus. Die nieuwe identiteit ligt verborgen in Christus bij God. Wie we zijn in Christus wordt zichtbaar als ook hij zichtbaar wordt wanneer hij terugkomt.
Als het tot ons doordringt wat God voor ons heeft gedaan en voor ons doet en voor ons zal doen dan is er toch maar een verlangen?! Zoals de man in psalm 1 dag en nacht ermee bezig hoe ons leven God kan behagen. Dat betekent ons kleden zoals past bij mensen die met Christus zijn verbonden. Hoe dat eruit ziet staat beschreven in 3: 12 -17.