Geworteld in Jezus

Spreker: Wilma Holleman

13 mei 2018

Video

Audio

In Colossenzen 2:20-23 en 3:1-17 beschrijft Paulus dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Ons oude ik is gekruisigd met Christus. Zo heeft hij dat ook gezegd in Galaten 5:24. Het is een feit dat we een nieuwe mens zijn geworden toen we tot geloof in Christus kwamen. We hoeven er dus niet meer aan te werken om een nieuwe mens te worden. We zijn het al.
Daarom spoort Paulus ons aan, leef er dan ook naar! Dat betekent afsterven aan eigenschappen die horen bij de oude mens. De wortels van de oude mens zijn er nog wel. Die blijven voeding zoeken uit de bron “zelf-gerichtheid”. Deze moeten dus afsterven zodat die ene hoofdwortel die in Christus zich moet verankeren kan gaan groeien. Vanuit Christus ontvangen wij alle wijsheid en inzicht die wij nodig hebben voor ons leven.
Afsterven betekent niet langer voeden en niet meer leven inblazen (Col 3: 5-11). We neigen te denken dat het houden aan regels ons gaat helpen meer op Jezus te lijken. Maar dat is schijn. dan zijn we bezig het uit eigen kracht te doen. Het is andersom: wij gaan meer op Jezus lijken als de liefde voor God groeit. Het is de Geest die wij ontvangen hebben die de liefde van God in ons doet groeien. Dan gaan wij van nature doen wat God van ons vraagt. De Geest wil ons hart richten op de ander, God en de naaste. Om de Geest daarvoor de ruimte te geven moeten de wortels van zelf-gerichtheid dus afsterven. Dat is de richting die de Geest ons wijst.