De gemeente als één familie | online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

11 oktober 2020

Video

Audio

1 Korintiërs 11:17-34.

Paulus was niet te spreken over hoe de gemeente de maaltijd van de Heer vierde. Het doel van de maaltijd was om de eenheid van de gemeente te vieren, maar nu werden in de viering juist de maatschappelijke verschillen tussen meesters en slaven en armen en rijken bevestigd. Jezus Christus is voor iedereen gestorven en opgestaan. De viering van het avondmaal is de viering van de familie van Jezus Christus waarin iedereen aan elkaar gelijk is.