Blijf je in Rolde of trek je verder? | online kerkdienst

Spreker: Wilma Holleman

18 oktober 2020

Video

Audio

Hebreeën 5: 11 tot en met 6: 3 spreekt over groei naar volwassen geloof. De schrijver confronteert zijn luisteraars ermee dat ze traag in horen zijn geworden. Wat hij hen wil onderwijzen is te moeilijk voor ze omdat ze niet geoefend zijn. Ze zijn alleen in staat geestelijk voedsel te ontvangen dat hij vergelijkt met melk.
In 6: 1-3 legt hij wat de grondbeginselen van het geloof zijn. De Hebreeën zijn bij dat fundament blijven steken. Ze zijn wel op weg gegaan in hun geloofsreis maar ergens blijven hangen. Nu stagneert hun groei naar volwassen geloof. Ze zijn ervan geschrokken wat het leven met Jezus en hem volgen voor consequenties heeft. Daardoor zijn ze teruggevallen.
Ook wij lopen het risico ons alleen te voeden met geestelijk voedsel dat beperkt blijft tot de basisprincipes van het geloof. De melk.
Ben je voor je groei in geloof afhankelijk van wat anderen je aanreiken? Of weet je jezelf te voeden met vast voedsel?
Er is nog zoveel te ontdekken over het geheimenis in Christus. Daarvoor moet je er wel op uitgaan. Je gaat er pas op uit als er een verlangen is naar meer, naar meer van Jezus. Heb je dat verlangen?