De bediening door en voor senioren in onze gemeente heeft tot doel de senioren van 70 jaar en ouder te bemoedigen en om elkaar te helpen in het behouden van hun geestelijk welzijn. Door aandacht en zorg willen we senioren steunen in hun specifieke spirituele- en sociale behoeften en om tevens de kloof tussen de oudere en de jongere generatie te overbruggen.

Wij geloven dat senioren een waardevolle bijdrage aan onze kerkelijke gemeenschap kunnen leveren omdat:

  • Zij beschikken over talenten, eigenschappen, interesses en unieke behoeften
  • Zij anderen kunnen verrijken met hun levenswijsheid en geestelijke volwassenheid, gebed, trouw en liefde voor hun kerk en kerkelijke familie

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals seniorenlunches en seniorenmiddagen! Tijdens die middagen worden de senioren in de watten gelegd, vaak met hulp van de jongere generatie.

Wilt u meer weten? Mail dan naar wholleman@kvdnzaanstad.nl